Käesoleva lehe töös võib esineda tõrkeid, sest kasutad aegunud veebilehitsejat. Palun uuenda oma veebilehitsejat.

Reklaam

Meilt saad mitmekülgsed reklaamilahendused nii suurtele massidele suunatud kampaaniate edukaks läbiviimiseks kui ka väga spetsiifilisele sihtgrupile suunatud reklaamide tegemiseks.


Neti.ee

Eesti internetilehekülgede ja kontaktinfo kataloog ning otsing, mida külastab nädalas 700 000 internetibrauserit. (TNS Emor Metrix)

Neti.ee-sse saad näidata bänneri- ja tekstreklaami. Reklaamid saad siduda ka kataloogipuu alamjaotustega ning kindlate märksõnadega, mis võimaldab reklaami suunata just sulle vajalikule sihtgrupile. See suurendab tublisti sinu reklaami efektiivsust.

NETI (www.neti.ee) hinnakiri alates 01.01.2011.

Reklaamitellimus jõustub pärast Eesti Telekom AS'i poolset kirjalikku kinnitust.

Reklaami tüüp
(lingib näidisele)
Mõõdud Asetus Hind Kontakte
(reklaami-
näitamisi)
CPM
(hind tuhande
näitamise kohta)
Avalehe sitehat 995x150px
+ küljed
120x500px
Avaleht Küsi pakkumist Vastavalt soovile 14
Avalehe hokikepp 1200x500px Avaleht Küsi pakkumist Vastavalt soovile 14
Alamlehtede hokikepp 995x520px Sisu-
leheküljed
Küsi pakkumist Vastavalt soovile 12
Splashbänner 995x60px
+ 250 avanev
5 sekundiks
Avaleht Küsi pakkumist Vastavalt soovile 20
Päisebänner 995x150px Läbi keskkonna 1 tööpäev 1925 €
1 puhkepäev 962 €
250 000
125 000
7,7
7,7
Päisebänner 728x90x300px
avatud
Läbi keskkonna 1 tööpäev 1750 €
1 puhkepäev 875 €
250 000
125 000
7
7
Avalehebänner jaluses 995x100px Avaleht 1 tööpäev 1300 €
1 puhkepäev 650 €
250 000
125 000
5,2
5,2
Avalehebänner jaluses 995x300px Avaleht 1 tööpäev 1630 €
1 puhkepäev 815 €
250 000
125 000
6,5
6,5
Multibänner
avalehel
kolm kuubikut
(logo 100x100px
+ tekst)
Avaleht 1 päev 250 €
1 nädal 1250 €
125 000
750 000
 
Tornbänner 200x600px Sisu-
leheküljed
1 tööpäev 1100 €
1 puhkepäev 550 €
270 000
135 000
4,1
4,1
Avanev tornbänner 200x600px
+ 400x600px
avanev osa
Sisu-
leheküljed
1 tööpäev 1650 €
1 puhkepäev 825 €
270 000
135 000
6,1
6,1
Sisubänner 728x90px
775x120px
Sisu-
leheküljed
1 tööpäev 750 €
1 puhkepäev 375 €
150 000
75 000
5
5
Läbiv päis
NETI
HOT
SUHTLUS
995x150px   Küsi pakkumist Vastavalt soovile 7,7

Hinnad on käibemaksuta.

Neti.ee suunatud reklaami hinnakiri

Kataloogipuu alamjaotused ja märksõnaotsing

NETI's on võimalik nii bänner- kui ka tekstreklaami siduda ka kataloogipuu alamjaotustega ning märksõnadega, mis võimaldavad reklaami suunata kitsale sihtgrupile. Alamjaotused ning märksõnad on jagatud keskmise nädalase kontaktide arvu järgi kümnesse hinnaklassi.

Kõik hinnaklassid on nädalapõhised ning on toodud alljärgnevas koondtabelis asukoha (alamjaotus või märksõnaotsing) ning reklaami tüübi (bänner- või tekstreklaam) järgi.

Kataloogipuu alamjaotused

Alamjaotus Hinnaklass Kontaktid Bänner (€/nädal) Tekstireklaam (€/nädal)

Hinnad on käibemaksuta.

Märksõnaotsing

Sisestades soovitud märksõnad tühikutega eraldatult (näiteks: telefon mobiiltelefon jne) alltoodud lahtrisse, on võimalik kontrollida vastavate märksõnade nädalasi päringute mahte ning summeeritud päringute arvu ja hinnaklassi.

Märksõna Päringuid nädalas Hinnaklass Kontaktid Bänner (€/nädal) Tekstireklaam (€/nädal)

Hinnad on käibemaksuta.

Suunatud reklaami hinnakiri

Tekstreklaami standardsuurus

Tekstreklaamid on alati standardses vormis, koosnedes kolmest reast:

  • Pealkiri

  • Reklaamtekst

  • Aadress

Tekstreklaami kujunduses kasutatavad värvid tulenevad näidatavast keskkonnast ning pole eraldi defineeritavad.

Pealkirja maksimaalne pikkus on 24 sümbolit ning läbivat suurtähte ei kasutata.

Reklaamteksti maksimaalne pikkus on 72 sümbolit ning läbivat suurtähte ei kasutata.

Aadressi maksimaalne kuvatav pikkus on 24 sümbolit ning kuvamise variandid on:
a) www.nimi.ee
b) www.nimi.ee/kampaania

Variant B rakendatakse siis kui URL sisaldab alamkataloogi (Näiteks http://www.elion.ee/arilahendus) ning ei ole pikem kui 24 sümbolit.

URL'i lühendatakse kujule www.nimi.ee/arila... või www.nimi... kui see on pikem kui 24 sümbolit.

Kui Aadress ei sisalda alamkataloogi ehk on näiteks kujul www.nimi.ee/?id=1 , siis kuvatakse www.nimi.ee

Tekstreklaamis ei ole lubatud kasutada HTML tage.

Logo märksõnaotsingus standardsuurus

Mõõdus 70 x 70 px, max maht 5kB, .gif või .jpg formaat


Hot.ee

Eesti suurima kasutajaskonnaga tasuta e-postikeskkond, mida külastab nädalas 300 000 internetibrauserit (TNS Emor Metrix).

Hot.ee-sse saad tellida nii bannerireklaame, kui e-mailipostitusi kasutajate postkasti. Reklaame saad suunata nii vanuse kui soo järgi, seega saad valida just need sihtrühmad, keda sul tegelikult tarvis on.

HOT (www.hot.ee) hinnakiri alates 01.01.2011.

Reklaamitellimus jõustub pärast Eesti Telekom AS'i poolset kirjalikku kinnitust.

Reklaami tüüp
(lingib näidisele)
Mõõdud Asetus Hind Kontakte
(reklaami-
näitamisi)
CPM
(hind tuhande
näitamise kohta)
Päisebänner 600x200px Avaleht 1 tööpäev 800 €
1 puhkepäev 400 €
300 000
150 000
2,7
2,7
Päisebänner 995x150px Sisuleheküljed 1 tööpäev 800 €
1 puhkepäev 400 €
350 000
175 000
 
Jalusebänner 990x300px Läbi keskkonna 1 tööpäev 960 €
1 puhkepäev 480 €
800 000
400 000
1,2
1,2
Tornbänner 200x600px Läbi keskkonna 1 tööpäev 500 €
1 puhkepäev 250 €
300 000
150 000
1,7
1,7
Tornbänner 200x600px +
400x600px
avanev
Läbi keskkonna 1 tööpäev 750 €
1 puhkepäev 375 €
300 000
150 000
2,5
2,5
Ruudubänner 200x200px Läbi keskkonna 1 tööpäev 250 €
1 puhkepäev 125 €
300 000
150 000
0,8
0,8
Püsibänner 200x125px Läbi keskkonna 1 kuu3200 € 45 000 000  
Püsibänner 165x165px Läbi keskkonna 1 kuu3200 € 45 000 000  
E-mail reklaam filter Postkast 1 kiri0,020 €
1 kiri0,0064 €
kuni
350 000
 
Tekstireklaam kuni 150
tähemärki
E-maili jalus nädal500 €
1 kiri0,0064 €
70 000  

Hinnad on käibemaksuta.

Hot.ee reklaamide tingimused

E-mail reklaami standardsuurus

Plain-tekst kiri: max maht kuni 5kB, formaat: *.txt

HTML e-kirjad: max laius 550 px, max maht 10kB, formaat *.html

Võib kasutada järgmiseid tage: <a>, <b>, <u>, <i>, <br>, <p>, <pre>, <span>, <div>, <center>, <font>, <img>, <map>, <area>, <table>, <thead>, <tbody>, <tfoot>, <th>, <tr>, <td>, <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <strong>, <em>, <ol>, <ul>, <li>, <dd>, <dt>, <dl>, <hr>, <input>.

Arvestada tuleb sellega, et veebipõhises postkastis kuvatakse AINULT kirja <body> osa ning kõik elemendid väljaspool seda lõigatakse välja. Seega ei saa HTML <head> osasse CSS jms. paigutada.

Võib kasutada css style'i kuid mitte eraldi <style> blokina, vaid elementide juures style parameetrina, näiteks: <a href="..." style="color: red;">
Ei või kasutada javascripte.
Ei või kasutada vorme (form tag).

Kui koostada linke, siis lingi element peab olema kujul <a href="url" valikulised-lisaparameetrid> kus lisaparameetrid (target, style jne) peavad olema ALATI peale href parameetrit. St. et link ei tohi olla kujul <a target="_blank" href="...">, vaid <a href="..." target="_blank">. Probleemide vältimiseks peaksid elementide atribuudid olema alati järgmises järjekorras: HREF -> STYLE -> TARGET

Hot.ee lehel kirja vaadates on vaikimisi kujundus määratud hot.ee lehe poolt ning see ei ole sama, mis brauseris vaikimisi (kirja suurus, font, värvid jne) ning kui soovitakse sellest erineda, tuleb seda tehastyle parameetriga. Vaikimisi kujundus on järgmine - font: Times New Roman, teksti suurus: 16px, lingi värv: blue, teksti värv: black. Juhul kui mingil elemendil peab see erinema, tuleb sellele konkreetsele elemendile lisada vastav style parameeter. Ei piisa kui määrata ainult konteineri kujundus, seda tuleb teha igal elemendil eraldi. Eriliselt juhiks tähelepanu, et postkastis on <p> elemendile määratud brauserist erinevad stiili-seaded.

Kui e-kiri on üles ehitatud tabelitele, millel on mitu TD elementi (tabelirida), siis tuleb lisada TD-le täiendav stiil kujul: style="line-height: 0;"

Kirja sees olevad pildid peaksid olema välised, s.t. pildi allikas peab algama http://.....

E-mail reklaam saadetakse ainult nendele e-kohviku registreeritud kasutajatele, kes on selleks eelnevalt oma nõusoleku andunud. E-maili teel saadav reklaam pealkirjastatakse vastavalt kliendi soovile. E-maili aadresse reklaami tellijale ei avaldata ning e-mail reklaami reply-aadress on Eesti Telekom AS'i oma.

Kirja jalusesse peab olema lisatud järgmine viide - Kui Te ei soovi saada edaspidi infot ja reklaami erinevate koostööpartnerite toodete ja teenuste kohta, siis tehke keeldumiseks vajalik muudatus oma kasutajakonto seadete muutmise teel (www.suhtlus.ee > Seaded > Minu e-posti kontod ja seadista).

Tekstreklaam hot.ee e-kirjade jaluses

Plain-text, max 100 tähemärki kahel real. Lisaks klikitav URL.

Reklaami tellimine

Tellimiseks võta ühendust mõne meie reklaamikonsultandiga.

NB! Reklaamiosakond ei halda NETI otsingusüsteemi ja temaatilist kataloogi.

NETI sisuteenustega abi saad NETI ABI leheküljelt. NETI webmasteritega saad ühendust e-postiga:

Allan Aule

Reklaamimüügi projektijuht

Telefon: 639 7440

Siiri Soosaar

Reklaamimüügi projektijuht

Telefon: 640 2081

Birgit Arus

Reklaamimüügi projektijuht

Telefon: 639 7313

Olesja Arts

Reklaamimüügi projektijuht

Telefon: 640 2573

Kaija Valk

Reklaamitoimetaja

Telefon: 640 2026

Rainer Reis

Portaalide ja reklaamimüügi valdkonnajuht

Telefon: 640 2491